PARTNERITETI

PARTNERITETI

Si pjesë e partneritetit në rritje, Partnerët Kosova është duke punuar ngushtë me Zyrtarët Barazi Gjinorë (ZBGj) nga lokacionet e projektit TWESOP me qëllim të zbatimit të aktiviteteve në nivel lokal që do të plotësojnë nevojat e komuniteteve lokale.

Ky sukses është gjithashtu pjesë e kontributit të madh të njerëzve të zellshëm që kontribuojnë në projekt si znj. Ganimete Aliu – ZBGj nga Komuna e Obiliqit.

Falënderojmë znj. Aliu për gatishmërinë dhe mbështetjen e ofruar  ekipit të projektit TWESOP në krijimin e themeleve te sigurta për zbatimin e qëndrueshëm të aktiviteteve të projektit përgjatë 28 muajt e ardhshëm