PROJEKTI TWESOP

PROJEKTI TWESOP

Partners Kosova  ka filluar së implementuari  projektin Transformimi i mundësive ekonomike dhe sociale të Grave në Praktikë (TWESOP) që synon të mbështet zbatimin e politikave dhe proceseve gjithëpërfshirëse gjinore në Kosovë përmes mbështetjes se ofruar për Qeversjen lokale, Organizatat e Shoqesië Civile, Gratë dhe Burrat nga lokacionet e projektit. Ekspertë Gjinor. Ky projekt do të implementohet në Viti, Obiliq dhe Fushë Kosovë dhe është Projekt i financuar nga BE i menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.