Sa dini per te drejtat gjinore?

Video synon të mbështesë barazinë gjinore nëpërmjet prezantimit të konceptit të përfshirjes gjinore. Kjo video e projektit fokusohet në ofrimin e zgjidhjeve kyçe të politikave mbi përfshirjen gjinore, bazuar në legjislacionin e ri gjinor, si dhe organizimin e ngjarjeve të avokimit për të promovuar mundësitë që komunat të jenë të parat ato për të zbatuar përfshirjen gjinore në praktikë. Kjo video është bërë si pjesë e fushatës së përgjithshme të Integrimit gjinor që Partnerët Kosova po implementon në kuadër të Transformimi të Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë të implementuar nga Partnerët Kosova