OJQ “AUREOLA”

Sanije Grajqevci është njëra nder aktivistet e para në komunën e Obiliqit dhe me gjerë, ajo është themeluese e organizatës AUREOLA qysh nga vitet e 90-ta e cila është ende aktive dhe sot punon në fuqizimin e pozitës se gruas në Kosove përmes projekteve të ndryshme socio ekonomike. Znj.Grajqevci është bashkëpunëtorë e ngushtë e Partners Kosova në implementimin e aktiviteteve të parapara përgjatë projektit TWESOP.