Gjetja e fakteve

Stafi i PK-se ne bashkepunim me Experten Gjinore, Znj.Elena Gutovska është duke përpiluar dokumentin që ka për qellim analizimin e pengesave që Zyrtaret për barazi Gjinore hasin në punën e tyre të përditshme. Partners Kosova-PK vazhdon të bashkëpunoj ngushtë me Komunen e Fushe Kosovës për të adresuar çështjet që ndërlidhen me përmirësimin e pozitës se gruas dhe përfaqësimit gjinor ne gjithë sferat e jetës ne këtë komune.
Zyrtarja për Barazi Gjinore në Komunën e Fushë Kosovës, Znj.Lindita Dervisholli është gjithnjë mikpritëse e cila vazhdon te jap kontributin e saj ne zbatimin e aktiviteteve te projekti TWESOP të implementuar nga PK dhe Financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian ne Kosove