VENDOSJA E BASHKËPUNIMIT

VENDOSJA E BASHKËPUNIMIT

Pëfaqesuesit e projektit TWESOP u takuan  me zyrtarët e Komunës së Obiliqit për të koordinuar rreth aktivitetit të parashikuara të projektit. Znj. Myrvete Paloja nga Komuna e Obiliqit  shprehi gatishmërinë për të marrë pjesë aktivisht në projekt ku poashtu u dakorduam për vazhdimin e bashkëpunimit gjatë të gjitha aktiviteteve të projektit.