DOKUMENTI I POLITIKAVE

Marrëveshja për publikim
Në kuadër të projektit TWESOP të financuar nga Bashkimi Europian te menaxhuar nga zyra e Bashkimit Europian ne Kosove, Tri fitueset e çmimit të ndarë për shkrimet e tyre në kuadër të thirrjës për dorëzimin e “Dokumentin e politikave’ të shpallur në Korrik të këtij viti nga Partners Kosova, sot nënshkruan marrëveshjen e tyre duke mundësuar publikimin e këtyre punimeve. Falenderojme Nora Ahmetaj, Furtuna Sheremeti dhe Fjolla Vukshinaj per punen e tyre dhe bashkëpunimin e treguar.