Në vazhdën e takimeve për draftimin e Dokumentit faktmbledhës që pasqyron gjendjen reale të Barazisë Gjinore nëpër disa komuna të Kosovës, Drejtoresha e PK, Znj. Shukrije Gashi dhe Menaxheri i projektit Z. Florent Hajrizi u takuan me Kryetarin e Komunës së Fushë Kosovës Z. Burim...

Stafi i projektit TWESOP pas një pune disa mujore në bashkëpunim te ngushte me Experten Gjinore  Elena Gutovska ka arrite te publikoj librin e pare me përmbledhje dhe analize krahasuese te dokumenteve ligjore mes Kosovës dhe Sllovenisë, Sllovakisë, Suedisë, dhe Italisë. Ky dokument përmban një...

Çdo komune e ka specifikat e veta, andaj Partners Kosova në bashkëpunim me Experten Gjinore, Znj.Elena Gutovska është duke përpiluar dokumentin që ka për qellim analizimin e pengesave që Zyrtaret për barazi Gjinore hasin në punën e tyre të përditshme. Bashkëpunimi me Zyrtare komunal nga...

Stafi i PK-se ne bashkepunim me Experten Gjinore, Znj.Elena Gutovska është duke përpiluar dokumentin që ka për qellim analizimin e pengesave që Zyrtaret për barazi Gjinore hasin në punën e tyre të përditshme. Partners Kosova-PK vazhdon të bashkëpunoj ngushtë me Komunen e Fushe Kosovës për...

Sanije Grajqevci është njëra nder aktivistet e para në komunën e Obiliqit dhe me gjerë, ajo është themeluese e organizatës AUREOLA qysh nga vitet e 90-ta e cila është ende aktive dhe sot punon në fuqizimin e pozitës se gruas në Kosove përmes projekteve të...

Kemi kënaqësinë të njoftojmë se znj. Elena Gotovska nga Maqedonia i u është bashkuar ekipit të projektit TWESOP (Transforming Women’s Economic and Social Opportunities into Practice) si konsulent e jashtme, në cilësinë e Ekspertit Gjinor. Përvoja e saj shtrihet në tri fusha kryesore: Zhvillimi i kapaciteteve...

Rrjetëzimi do të jetë metoda kryesore që do të përdoret në kuadër të Projektit TWESOP. Kjo metodë do të zbatohet kryesisht përmes Grupeve për Barazisë Gjinore (GBG) që do të shihen në publik si aktor kyç i realizimit të aktiviteteve të projektit pasi qe projekti...

Komuna e Vitisë është njera ndër lokacionet me atraktive në Kosovë dhe që Partners Kosova pothuajse vazhdimisht ka implementuar projekte në këtë komune dhe gjithenje kemi hasur në bashkepunim me gjithë akteret me rëndesi nga kjo komune, dhe si pjesë e partneritetit në rritje, Partnerët...

GENDER EXPERT Partners Kosova recently started to implement a EU funded project with main objective to support the application of gender inclusive policies and processes in Kosovo. The project requires an internationally experienced Gender Expert with knowledge on EU legislation to work as Expert on the project...