Mirësevini në vebfaqën e projektit Transformimi i mundësive ekonomike dhe sociale të Grave në Praktikë I implementuar nga Partners Kosova, Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian,i menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Partners Kosova, në kuadër të projektit: “Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë” (TWESOP), projekt i financuar...

Marrëveshja për publikim Në kuadër të projektit TWESOP të financuar nga Bashkimi Europian te menaxhuar nga zyra e Bashkimit Europian...

Punimet e dërguara si Analiza dhe rekomandime - “Politikat për barazinë dhe gjithpërfshirjen gjinore në bazë të dispozitave të reja...

Partners Kosova në kuader të projektit TWESOP, në bashkepunim me Partners Hungary ka organizuar vizitën studimore në Budapest me përfaqësues...

Në kuader to Projektit “ Transformimi i Mundësive Ekonomike dhe Sociale të Grave në Praktikë - TWESOP, PK ka...

Stafi i projektit TWESOP pas një pune disa mujore në bashkëpunim te ngushte me Experten Gjinore  Elena Gutovska ka arrite...